KONINKLIJKE

Judoclub KODOKAN Schoten

Voorzitter

Jan Aertssen

Secretaris

Linda Tyteca

Penningmeester

Mieke Regnier